Dataskyddsförordningen (GDPR)

Som kund till Svenska Skyltar & Sånt AB finns du i vårt kundregister. Namn, adress, telefon,

e-post och organisationsnr. Syftet är att enkelt kunna lägga order och fakturera

sådana produkter som du har beställt och om du som kund återkommer med

ny beställning.

När du beställer en produkt hos oss samtycker du samtidigt till att vi lagrar

dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig och/

eller få dessa korrigerade; [email protected]

Dina personuppgifter lagras så länge du är kund hos oss och så länge det

krävs för uppfyllande av våra juridiska förpliktelser.

Vårt affärssystem/kundregister är molnbaserat.

Vi har också ett e-postsystem med syftet att enkelt kunna skicka nyhetsbrev

med information om produkter som är eller kan vara av intresse för dig.

Kontaktuppgifter här är endast namn eller företagsnamn och e-post.

Personnr eller organisationsnr och känsliga eller integritetskänsliga uppgifter

finns ej med i e-postsystemet.

Tidigare samarbete ligger som grund till lagrade uppgifter i e-postsystemet.

Personuppgifter här används endast för utskick av nyhetsbrevet.

Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev är det bara att anmäla detta så tar vi

bort dig från vårt e-postsystem; [email protected]

Vårt e-postsystem lagras på egen server.

Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part utan föregående

överenskommelse med dig.

Om vi gör ändringar i vår policy kommer vi att meddela detta via e-post.

Vid synpunkter på vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att

kontakta oss för rättelse; [email protected]

Tillsynsmyndighet för Dataskyddsförordningen (GDPR) är Datainspektionen.