LED/NEONSKYLTAR
Ett exlusivare alternativ till ljuslådor är skyltar belysta med LED eller neon.

Neonskyltar har lyst upp gator och torg sedan mitten av 90-talet och är idag en given del i vår stadsmiljö. Skyltarna består oftast av lösa bokstäver i aluminium eller plåt och kan belysas på olika sätt.

På senare år har LED-belysningen kommit in mer och mer även i skyltbranchen. Fördelen med LED är att det är ett lågenergialternativ samt att den har väldigt lång brinntid. LED-skyltarna tillverkas på liknanade sätt som neonskyltarna, dvs. lösa bokstäver i aluminium eller plåt som sedan kan belysas på en rad olika sätt.